Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Butikk setter rekord i energisparing

Norges grønneste nærbutikk klarer seg med nær to tredeler av strømmen som går med i andre kolonialer.

Bilde av to menn i maskinrom
ENERGIKUTT MED MOTORSAG: Rema-sjef Ole Robert Reitan (til høyre) på besøk i maskinrom for kjøling i Trondheims-butikk som sparer store mengder strøm. Til venstre: SINTEFs Armin Hafner. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

I bydelen Kroppanmarka i Trondheim ble en nybygd dagligvarebutikk innviet høsten 2013 med hornmusikk og ministerbesøk.

Den påfølgende vinteren hadde nærbutikken et strømforbruk som var 30 prosent lavere enn i fire sammenliknbare butikker. Alle de undersøkte lokalene ligger i Midt-Norges hovedstad og hadde dermed samme temperatur på utsida av veggene.

Forskning fødte energikjeden

Hele energikjeden i nærbutikken i Kroppanmarka er utformet gjennom et forskningsprosjekt, som seniorforsker Armin Hafner har ledet på vegne av SINTEF Energi. Han er overbevist om at butikken er den klart mest energieffektive i sitt slag her til lands.

– Jeg våger påstanden. Ingen annen norsk dagligvarebutikk i et frittliggende bygg er mer gjerrig på energien, sier Hafner.

To strategier for effektiv energibruk er forklaringen:

Smart bruk av dagslys og overskuddsvarme

• Et automatisk system for lysstyring slår av lysrørene når det er nok dagslys i lokalet. Fasader der det gjennomskinnelige isolasjonsmaterialet aerogel er utnyttet, sprer dagslyset effektivt innover.

• Butikken har et fullt integrert system for ventilasjon, kjøling og oppvarming. Overskuddsvarme fra kjølemaskineriet mellomlagres i vanntanker. Varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og gulvvarme når det trengs. Fire 170 meter dype energibrønner kan brukes til kjøling/avfuktning av inneluft sommerstid, og til varmepumpedrift om vinteren

Serieproduksjon neste

Butikken koster mer enn vanlige nærbutikker. Men målinger av energibruken skal legge grunnlaget for serieproduserte og dermed billigere løsninger. Tanken er at utstyrs- og systemleverandører i neste omgang skal spre disse til andre butikker – i Norge og utlandet.

Rema 1000 Kroppanmarka:

  • Energiløsningene er utformet gjennom kompetanseprosjektet Creativ, der SINTEF var koordinator. Prosjektet ble støttet økonomisk av Forskningsrådet.

  • I Creativ var Rema 1000 pluss leverandørselskapene Danfoss og Systemair med som næringslivspartnere. Arkitektkontoret Snøhetta har tegnet lokalet.

  • I mai 2014 ga Trondheim kommune sin energisparepris til Rema 1000 Kroppanmarka, representert ved Rema Eiendom og SINTEF Energi.