Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Mer laks og kraft – samtidig

Vassdrags-Norge kan få i pose og sekk. Miljøhåndbok viser hvordan.

Kontaktperson

Laks som hopper i foss
FORNYBART OG MILJØVENNLIG: Ved å bruke miljødesign ved vassdragsreguleringer, er det ifølge forskere fullt mulig å forlike de som vil ha mer laks i elvene med de som ønsker seg mer vannkraft. Foto: iStock

Mange har trodd at laksen alltid får det verre hvis uttaket av kraft skal økes i regulerte vassdrag.

Men økt produksjon av vannkraft og voksende laksestammer er ikke motsetninger. Forskning som SINTEF har vært med på å utføre i regi av forskningssenteret CEDREN, tilsier at det er fullt mulig å få vassdrag til å produsere mer laks og kraft på en gang.

Tiltaksguide formidler grepene

CEDREN er ett av Norges "landslag" i miljøvennlig energi. Det er bemannet med fagfolk fra SINTEF, NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning). I 2013 ga senteret ut en unik tiltaksguide. Den beskriver grepene som gjør det praktisk mulig å forene hensynet til laksens behov med ønsker om høy vannkraftproduksjon.

Håndboka er den første i sitt slag i verden. Boka er myntet på vassdragsforvaltere, energiselskaper og andre interessegrupper knyttet til vassdrag.

Investeringer ingen nødvendighet

Noen av tiltakene håndboka beskriver, kan gjennomføres uten investeringer.

Disse er basert på at vannføring, vanntemperatur samt kvaliteten og størrelsen på laksens leveområder i elva er viktige for laksestammers utvikling. Men kravet til leveområder varierer over året, og er ulikt fra elv til elv. Hvis slipp av vann gjennom elveløpet konsentreres til de periodene der dette er viktigst for laksens levekår, er det fullt mulig å ta hensyn til laksen og spare vann på en gang, ifølge håndboka.

Noen steder kan det være nødvendig med tiltak som krever investeringer. Denne gruppa av tiltak omfatter mye: fra ulike fysiske grep i elveleiet, til overføring av vann fra nabovassdrag for at laksen og kraftprodusentene skal få mer vann å dele på.

Håndbok for miljødesign
i regulerte laksevassdrag

  • Beskriver metodikk som er basert på et langvarig forskningssamarbeid mellom NINA (Norsk institutt for naturforskning), NTNU, SINTEF Energi og UNI Research.

  • Beskriver tiltak som skal sikre best mulig produksjon av laks og kraft på en gang.

  • Laksen er en viktig indikator-art i vassdragene. Hvis laksen trives og formerer seg som den skal, betyr det som regel at økosystemet forøvrig i elva også fungerer.