Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Sensor passet på romfarerne

Astronauter må få tidlig beskjed om farlig gass i innelufta, for de kan ikke lufte. Vi har vært med på å sikre slik varsling – i romstasjonen ISS.

Kontaktperson

Romstasjonen ISS i verdensrommet
HØYTHENGENDE MÅLINGER: Ombord i romstasjonen ISS er det ikke bare å åpne vinduet, hvis lekkasjer eller overoppheting skulle føre til gassdannelse. Derfor er overvåking av astronautenes innemiljø viktig. Foto: NASA

Som barn leste Atle Honne alt han fant om stjernene. 50 år seinere kom deler av livsverket til SINTEF-forskeren opp på himmelhvelvingen. 400 kilometer over jorda! Honne er en av arkitektene bak gassmålesystemet ANITA, som i 2007-08 overvåket innelufta i den internasjonale romstasjonen ISS.

Systemet er utviklet av SINTEF og det tyske selskapet Kayser-Threde GmbH. ANITAs misjon ombord i ISS var å påse at astronautene ikke pustet inn helsefarlige eller ubehagelige gasser under oppholdet i verdensrommet.

I romstasjonen ble systemet testet ut som en forsøksordning, parallelt med bruken av eksisterende overvåkingssystemer.

Ser både elefanten og myggen

ANITA identifiserer gasser ved hjelp av optiske målinger. Dette gir raskere og mye mer presise svar enn eksisterende systemer for analyse av mange gasskomponenter i én og samme blanding. Med Honne som hovedperson har SINTEF utviklet metoden som ANITA bruker til å tolke sine måledata.

– Det er komplisert å måle mange gasser samtidig. Vi skal finne både elefanten og myggen samtidig, og ofte kan elefanten skygge for myggen, forklarer Honne.

Måler mange gasser samtidig – på kort tid

Men ANITA klarte brasene. "Hun" demonstrerte at det er mulig å måle mange gasser samtidig og raskt. Tidsaspektet er viktig, fordi astronautene må få sjansen til å iverksette mottiltak ved lekkasjer eller ved svikt i luftrensingen.

Under sitt år i verdensrommet beviste ANITA også at systemet "ser" gasser som andre måleinstrumenter ikke oppdager.

Bruksområder også nede på jorda

Analyse av kompliserte gassblandinger er et satsingsområde ved SINTEF IKT.

– Romfartsindustrien er interessant for oss, fordi den er et krevende marked. Slipper en målemetode gjennom nåløyet der, er den godt kvalifisert også for anvendelser på jorda, sier Honne.

Analyse av kompliserte gassblandinger

  • Metodikken som SINTEF har benyttet i målesystemet ANITA, kan brukes til å sjekke luftkvaliteten i ubåter, fly, dykkersystemer, laboratorier og andre miljøer der slik kontroll er viktig. Den er også egnet til å overvåke industriprosesser og miljøutslipp, inkludert avgassing fra landbruksareal.

  • SINTEFs arbeid med ANITA har vært utført i regi av ESA (European Space Agency) og støttet av Norsk Romsenter.

  • SINTEF er nå med på å utvikle en versjon nummer to av ANITA med sikte på at dette instrumentet kan bli utplassert som fast utstyr i romstasjonen.