Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Remix – det nye arbeidslivet


Kontaktperson

Se konsernsjef ALexandra Bech gjørvs innlegg på NHOs årskonferanse 2016

Rapport: Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv.

Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, markedsdriverne og samfunnsutfordringene som i et norsk perspektiv vil ha en innvirkning på dette. Vi har bygget på SINTEFs omfattende kunnskap om teknologitrendene som kommer gjennom vårt tette samarbeid med industrielle aktører nasjonalt og internasjonalt.

Hovedkonklusjonen er at digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil ha stor påvirkning på alle ledd i nærings- og arbeidslivet. Vi tror at de fleste sektorer blir berørt, men at takten på hvor fort teknologi innføres er avhengig av konkurransesituasjonen og den realkompetansen som arbeidsstyrken innehar og den viljen man har til å omfavne og evnen til å forstå mulighetene til å utnytte teknologi.

har din virksomhet en prosjektide du ønsker å diskutere med sintef?

Fyll ut skjema, så tar en av våre fagfolk kontakt med deg i løpet av kort tid.

Les mer om konferansen på www.nho.no/remix