Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Ocean


Om oss

Vi ser til havet

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Vi former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser:

 • Fiskeri
 • Nye marine ressurser
 • Offshore energisystemer
 • Havvind
 • Maritim transport
 • Marin forurensning
 • Olje og gass
 • Havbruk
 • Prosessering av sjømat

SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. 


Ansatte

Aktuelt

Møt SINTEF på fiskerimessen Nor-Fishing

Møt SINTEF på fiskerimessen Nor-Fishing

Fiskerinæringens viktigste møteplass, Nor-Fishing går av stabelen i Trondheim 23.-26. august. Messen er en internasjonal møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon innen fiskerinæringen.

Starter karbonfangst med sukkertare

Starter karbonfangst med sukkertare

Sintef, DNV, Equinor og Lundin har signert en avtale om å realisere verdens første pilotprosjekt for aktiv, naturbasert karbonfangst til havs. Målet er å utvikle teknologi og metoder som kan fange flere millioner tonn CO2 ved hjelp av taredyrking.

Kontakt

Sentralbord + 47 464 15 000

Org.nr. 937 357 370

Besøksadresser

 • Marinteknisk senter, Paul Fjermstadsvei 59, 7052 Trondheim
 • SINTEF Sealab, Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim
 • Torgardsveien 12, 7093 Tiller
 • Jonsvannsveien 82, 7050 Trondheim

Postadresse
SINTEF Ocean
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
SINTEF Ocean AS
Postboks 274, Alnabru
0614 OSLO

E-post:
Husk: ett vedlegg/en faktura pr. epost, filtype: pdf eller tif, maks 2 mb, teksten blir kun lest automatisk, bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse