Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Ocean


Om oss

Vi ser til havet

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Vi former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser:

  • Fiskeri
  • Nye marine ressurser
  • Offshore energisystemer
  • Havvind
  • Maritim transport
  • Marin forurensning
  • Olje og gass
  • Havbruk
  • Prosessering av sjømat

SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. 


Ansatte

Aktuelt

Er settefiskproduksjonen på rett vei?

Er settefiskproduksjonen på rett vei?

Settefisken er en helt essensiell del av havbruksnæringen. Settefisk er smolt som oppdrettes i ferskvann, før de på sikt settes ut i havmerder. For å redusere lusepress og risiko for sykdom er det de siste årene bygget mange nye landbaserte...

Kontakt

Sentralbord + 47 464 15 000

Org.nr. 937 357 370

Besøksadresser
Marinteknisk senter, Tyholt Otto Nielsens vei 10, 7052 Trondheim
SINTEF Sealab, Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse
SINTEF Ocean
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
SINTEF Ocean AS
Postboks 274, Alnabru
0614 OSLO

E-post:
Husk: ett vedlegg/en faktura pr. epost, filtype: pdf eller tif, maks 2 mb, teksten blir kun lest automatisk, bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse