Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Ocean


Om oss

Vi ser til havet

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Vi former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser:

  • Fiskeri
  • Nye marine ressurser
  • Offshore energisystemer
  • Havvind
  • Maritim transport
  • Marin forurensning
  • Olje og gass
  • Havbruk
  • Prosessering av sjømat

SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. 


Ansatte

Aktuelt

Merket trykkbølge fra vulkanutbrudd i Stillehavet

Merket trykkbølge fra vulkanutbrudd i Stillehavet

En tsunamibølge treffer Tonga i Stillehavet etter et undersjøisk vulkanutbrudd. Samme kveld registrerer seniorforsker Emlyn Davies en blipp på datasensorene fra SINTEF sin forskningsbøye ute i Trondheimsfjorden. Kan det være en sammenheng?

Workshop om klimarapportering

Workshop om klimarapportering

Som en del av FHF-prosjektet "Oppdatering av klimafotavtrykket for havbruksnæringen" arrangerer Asplan Viak, SINTEF og RISE en digital workshop om klimarapportering for havbruksnæringen. Workshopen er delt opp i to bolker: 01. og 03. februar, kl...

Kontakt

Sentralbord + 47 464 15 000

Org.nr. 937 357 370

Besøksadresser
Marinteknisk senter, Tyholt Otto Nielsens vei 10, 7052 Trondheim
SINTEF Sealab, Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse
SINTEF Ocean
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
SINTEF Ocean AS
Postboks 274, Alnabru
0614 OSLO

E-post:
Husk: ett vedlegg/en faktura pr. epost, filtype: pdf eller tif, maks 2 mb, teksten blir kun lest automatisk, bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse