Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Ocean


Om oss

Vi ser til havet

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Vi former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser:

 • Fiskeri
 • Nye marine ressurser
 • Offshore energisystemer
 • Havvind
 • Maritim transport
 • Marin forurensning
 • Olje og gass
 • Havbruk
 • Prosessering av sjømat

SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. 


Ansatte

Våre avdelinger

Avdeling for energi og transport

Avdeling for energi og transport

Klimautfordringene krever lav- og nullutslippsløsninger og en omfattende omstilling til fornybar energiproduksjon. Maritim transport og offshore energiproduksjon står foran omfattende endringer som vil kreve innovative, bærekraftige, pålitelige og...

Avdeling for fiskeri og ny biomarin industri

Avdeling for fiskeri og ny biomarin industri

Avdelingen jobber med å fremskaffe fremtidens mat og fôr fra både fangst, høsting og dyrking av marine arter til ferdig produkt og vi utvikler teknologiske løsninger på biologiens premisser.

Havbruksavdelingen

Havbruksavdelingen

Havbruksavdelingen jobber tett med næringen for å forstå dens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Avdeling for klima og miljø

Avdeling for klima og miljø

Gode klima- og miljøløsninger kombinert med inngående kompetanse om miljø og miljøhelse er en forutsetning for vår utvikling av bærekraftige hav-og kystbaserte næringer. Å forstå miljørisiko, og også vektlegge miljørisiko som beslutningsgrunnlag i...

Avdeling for skip og havkonstruksjoner

Avdeling for skip og havkonstruksjoner

Avdeling Skip og havkonstruksjoner jobber med anvendt og eksperimentell hydrodynamikk opp mot en rekke havnæringer. Vi tilbyr en unik kombinasjon av kompetanse innen marin teknologi, verdensledende laboratorier, numeriske verktøy og...

Stab

Stab

Staben bistår fagavdelingene med spesialistkompetanse innen økonomi, HR, HMS, kvalitet- og sikkerhet, administrasjon og drift.

Aktuelt

Kontakt

Sentralbord + 47 464 15 000

Org.nr. 937 357 370

Besøksadresser

 • Marinteknisk senter, Paul Fjermstadsvei 59, 7052 Trondheim
 • SINTEF Sealab, Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim
 • Torgardsveien 12, 7093 Tiller
 • Jonsvannsveien 82, 7050 Trondheim

Postadresse
SINTEF Ocean
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
SINTEF Ocean AS
Postboks 274, Alnabru
0614 OSLO

E-post:
Husk: ett vedlegg/en faktura pr. epost, filtype: pdf eller tif, maks 2 mb, teksten blir kun lest automatisk, bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse