Til hovedinnhold
Norsk English

Industri

Vi tilbyr forskningsbaserte løsninger og tjenester innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, fra avanserte materialer og prosessindustri til produksjonsteknologi og fornybar energi.

Industriforskning i SINTEF utføres i hovedsak av instituttene SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing. Uansett hvor du henvender deg, vil du få tilgang til bredden av vår kompetanse, på tvers av organisasjonen.

SINTEF Industri

SINTEF Industri utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Vi har ekspertise innen områdene materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi, petroleumsteknologi og industriell økonomi.

Les mer: SINTEF Industri

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing er Norges ledende kompetansesenter for vareproduksjon. Vår ambisjon er å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge.

Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester.

Les mer: SINTEF Manufacturing