Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg og infrastruktur

SINTEF utvikler framtidas løsninger for det bygde samfunn.

Bygg, anlegg og infrastruktur er bærebjelker i samfunnet vårt, og spiller en vesentlig rolle i et grønt skifte. Gjennom klimaomstilling, sirkulær økonomi og digitalisering ønsker vi å være i front i utviklingen av et bærekraftig samfunn. 

Fagområder innen Bygg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av broer, veier, tunneler, bane, dammer, fjellhaller og flytende konstruksjoner​. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv, og utvikler...

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser innen:

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

Bygningskonstruksjoner

Bygningskonstruksjoner

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Utslippsfrie bygg og områder

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk...

Vann

Vann

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Ekspertiser

Siste nytt

Vil vi noen gang få helt selvkjørende biler?

Vil vi noen gang få helt selvkjørende biler?

De mest avanserte bilene på veiene våre klarer i dag å styre seg selv i visse situasjoner, men fortsatt leveres de med ratt og bremsepedaler. Hvor langt unna er vi et trafikkbilde der biler kjører helt av seg selv?

Kan veiprising erstatte bompenger?

Kan veiprising erstatte bompenger?

SINTEF og Statens vegvesen skal teste ut teknologi for veiprising og søker 200 bilførere i Trondheim til å være med i et pilotprosjekt.