Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg og anlegg

Bygg, anlegg og infrastruktur er bærebjelker i samfunnet vårt, og spiller en vesentlig rolle i et grønt skifte. Gjennom klimaomstilling, sirkulær økonomi og digitalisering ønsker vi å være i front i utviklingen av et bærekraftig samfunn. 

Fagområder innen bygg og anlegg

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anleggsbransjen skal gjennom en stor omstilling for å bli mer effektiv og klima- og miljøvennlig. Vi skal ta bedre vare på infrastrukturen og ressursene vi har, samtidig som det er behov for utvikling og modernisering.

Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Brann

Brann

Vi utvikler brannsikre løsninger for bygninger og infrastruktur. I tillegg forsker vi på helserisiko for de som slukker branner.

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

Bygningskonstruksjoner

Bygningskonstruksjoner

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle større påkjenninger.

Smarte byer

Smarte byer

SINTEF bidrar til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig og klimanøytralt samfunn.

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Utslippsfrie bygg og områder

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk...

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

VVS og inneklima

VVS og inneklima

Vi hjelper våre kunder med å skape et bedre og mer produktivt innemiljø i boliger, skoler og næringsbygg.

Siste nytt

Steng vannet før frosten kommer

Steng vannet før frosten kommer

Nå er vinteren like om hjørnet. Med noen enkle grep unngår du kostbare frost- og vannskader på rør og interiør.