Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg og infrastruktur

SINTEF utvikler framtidas løsninger for det bygde samfunn.

Bygg, anlegg og infrastruktur er bærebjelker i samfunnet vårt, og spiller en vesentlig rolle i et grønt skifte. Gjennom klimaomstilling, sirkulær økonomi og digitalisering ønsker vi å være i front i utviklingen av et bærekraftig samfunn. 

Fagområder innen Bygg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anleggsbransjen skal gjennom en stor omstilling for å bli mer effektiv og klima- og miljøvennlig. Vi skal ta bedre vare på infrastrukturen og ressursene vi har, samtidig som det er behov for utvikling og modernisering. SINTEF skal være en viktig...

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

Bygningskonstruksjoner

Bygningskonstruksjoner

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Smarte samfunn

Smarte samfunn

SINTEF bidrar til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig samfunn.

Utslippsfrie bygg og områder

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk...

Vann

Vann

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Siste nytt

– Dårlige uteområder er et folkehelseproblem

– Dårlige uteområder er et folkehelseproblem

God utforming av uteområdene kan motvirke inaktivitet og stillesitting. Siden stort sett alle barn går på skole eller i barnehage, kan uteområdene også bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.

Møt SINTEF Community på Arendalsuka

Møt SINTEF Community på Arendalsuka

I år inviterer SINTEF Community til debatt rundt et bredt spekter av tema som spenner fra nye forretningsmuligheter for anleggsnæringen, klimaskader på infrastruktur, energiske nabolag og byer, mobilitet og digitalisering til helsefremmende...