Til hovedinnhold

Vann

Rent drikkevann i krana og god håndtering av avløpsvannet

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Behovet for nye løsninger påvirkes av klimaendringer, tap av naturmangfold, befolkningsøkning og urbanisering, aldrende infrastruktur, nasjonale og internasjonale forskrifter, samfunnssikkerhet, digitalisering, krav om bærekraft, gjenvinning og sirkulærøkonomiske løsninger.

SINTEFs unike flerfaglighet gjør oss godt rustet til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innen vann og miljøteknologi. Vår kompetanse dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling og gjenvinning av ressursene. Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser samt risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Kontaktperson

Partow Pakdel Henriksen

Partow Pakdel Henriksen

Senior forretningsutvikler

Aktuelt

Blogg

Avløpsvann – en verdifull ressurs

Avløpsvann er en potensiell kilde til tungmetaller og ioner, som kan gjenbrukes hvis de utvinnes i tilstrekkelig konsentrasjon. Det kan også bli til vann som er helt rent.

Hvordan få et vanntett bad med våtromsplater

Våtromsplater i kombinasjon med påstryknings- eller foliemembran og tettedetaljer benyttes i dag som gulv og vegg i baderom. For å unngå lekkasjer må det dokumenteres gjennom prøving at komponentene passer sammen og danner et vann- og damptett sjikt bak flis og fuger i baderommet.

Stadig viktigere å forhindre dataangrep mot vannforsyningen

– IKT-sikkerhet må bli en topprioritet i vannsektoren. Dataangrep på vannforsyningen truer folkehelsen, men også andre samfunnskritiske tjenester som er avhengig av kontinuerlig levering av vann, sier sjefforsker Rita Ugarelli i SINTEF.

Prosjekter

Ekspertiser