Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruk

Havbruk og akvakultur innebærer oppdrett av fisk og andre sjødyr, samt dyrking av for eksempel tang og tare. Dette utfyller de fangstbaserte havressursene, som fiske, og vil være en betydelig bidragsyter til fremtidens behov for mer mat fra havet.

Kontaktperson

Siden 1970-årene har havbruksnæringen, med laks og ørretoppdrett i særdeleshet, vokst til å bli en betydelig del av norsk matproduksjon. Veksten i produksjonsvolum har imidlertid stagnert, som følge av areal- og miljøutfordringer. Myndighetene har initiert ulike insentivordninger for teknologiutvikling som en løsning på disse utfordringene. I SINTEF jobber vi med kunnskapsbehov og innovasjon for hele verdikjeden, inkludert dagens konvensjonelle merder, lukket produksjon på land og i sjø, samt nye anleggstyper som egner seg for havbruk til havs. 

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling. Bærekraftig produksjon av mat fra havet fordrer kunnskap om samspillet mellom biologi og teknologi for optimalisert produksjon med god fiskevelferd. Det er også behov for en helhetlig forståelse av klima- og miljøfotavtrykket til akvakulturproduksjonen. Produksjon på sjø innebærer i tillegg særskilte utfordringer og risiko knyttet til daglig drift, operasjoner og arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. SINTEF besitter verdensledende kompetanse innen disse områdene og deltar aktivt i utviklingen av innovativ og fremtidsrettet havbruksteknologi. 

Vi tilbyr våre kunder hele SINTEFs verdensledende, tverrfaglig kompetanse og infrastruktur for å ivareta mennesker, fisk, miljø og samfunn.  

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

SINTEF Ocean sin årlige konferanse for oppdrettsnæringen, TEKMAR, inneholdt to dager med faglig påfyll og tankevekkende innlegg. Årets tema var "lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver...

Statsbesøk på SeaLab

Statsbesøk på SeaLab

I går fikk vi i Trondheim storfint besøk av Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima av Nederland, og Norges kronprinspar, Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit.

Flytende løsninger for fremtiden

Flytende løsninger for fremtiden

Vi lever i en tid med behov for store endringer. I rapporten til FNs klimapanel er situasjonen beskrevet som kode rød. Vi møter ikke klimamålene, og dette er dystre utsikter.

Programvare