Til hovedinnhold
Norsk English

Vann

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Kontaktpersoner

Behovet for nye løsninger påvirkes av klimaendringer, tap av naturmangfold, befolkningsøkning og urbanisering, aldrende infrastruktur, nasjonale og internasjonale forskrifter, samfunnssikkerhet, digitalisering, krav om bærekraft, gjenvinning og sirkulærøkonomiske løsninger.

SINTEFs unike flerfaglighet gjør oss godt rustet til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innen vann og miljøteknologi. Vår kompetanse dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling og gjenvinning av ressursene. Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser samt risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Skal bekjempe Legionella med forskning

Skal bekjempe Legionella med forskning

Nå skal byggeiere, leverandører og rådgivere samarbeide med forskere om å utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for å redusere forekomsten av Legionella i bygninger.

Plastsøppel er en ressurs som ikke trenger havne i havet

Plastsøppel er en ressurs som ikke trenger havne i havet

Å bruke ikke-resirkulerbart plastavfall som brensel i stedet for kull, kan hindre enorme mengder plast i å havne i havene våre. Samtidig reduseres CO2-utslippene. Det viser en nylig gjennomført SINTEF-ledet pilotstudie i Vietnam.

Lager miljøvennlig fosfor fra avløpsvann

Lager miljøvennlig fosfor fra avløpsvann

Mangel på fosfor har gjort at gjødselprisen har skutt i været. Men på Hamar har de slått to fluer i en smekk og lager fosfor som en del av miljøvennlig rensing av avløpsvannet i regionen.

Prosjekter