Til hovedinnhold

Kirsti Greiff

Forskningsleder

Kirsti Greiff

Forskningsleder

Kirsti Greiff
Telefon: 479 03 891
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1709461

This study is a part of iProcess project funded by the Research Council of Norway (NFR 255596). The aim of this study was to evaluate various data capture technologies for traceability of hides in a pilot setting. The RFID enabled hide tags provided best readability while there were challenges with ...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1678430

The effect of a reduced amount of emulsifying salt on the chemical and textural properties of processed cheese was studied. Reducing the amount of emulsifying disodium phosphate salt added resulted in a slight reduction in the pH, lightness and viscosity of the processed cheese. When replacing disod...

Forfattere Mozuraityte Revilija Berget Ingunn Mahdalova Martina Grønsberg Ane Øye Elling Ruud Greiff Kirsti
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1691511

Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet om en oppdatert nytte- og risikovurdering ved bruk av kaliumklorid som salters...

Forfattere Greiff Kirsti Grini Ida Synnøve Bårvåg Hovland Ellen Margrethe Sødring Marianne Sundt Brunborg Linn Anne Bjelland Knutsen Gunn Harriet
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1591843

Salterstattere er et av flere virkemidler som er viktig ved reduksjon av salt i produkter av kjøtt og fisk. Kalium klorid (KCl) er et salt som ofte benyttes som delvis erstatning av NaCl ved saltreduksjon. I presentasjonen vises noen eksempler hvor KCl er blitt benyttet som salterstatter. En ko...

Forfattere Greiff Kirsti
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon