Til hovedinnhold
Norsk English

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Sammendrag

Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer.
SaltNett1 ber Helsedirektoratet om en oppdatert nytte- og risikovurdering ved bruk av kaliumklorid som salterstatter i mat, basert på ny kunnskap og realistiske nivåer av kaliumklorid. SaltNett ønsker en total vurdering ved bruk av kalium som salterstatter, hvor i) positive helseeffekter av å redusere natriuminnholdet veies opp mot potensielle negative effekter av økt kaliuminnhold i kostholdet, eller ii) gjennomgang av VKM-rapporten hvor det gjennomføres beregninger med 20-30% erstatning som vil være realistiske nivåer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kirsti Greiff
  • Ida Synnøve Bårvåg Grini
  • Ellen Margrethe Hovland
  • Marianne Sundt Sødring
  • Linn Anne Bjelland Brunborg
  • Gunn Harriet Knutsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • NOFIMA
  • Ukjent

År

2017

Forlag

SINTEF Ocean AS

Vis denne publikasjonen hos Cristin