Til hovedinnhold
Norsk English

SALTO

Det overordnede målet i prosjektet, er å sette norske næringsmiddelbedrifter i stand til å redusere saltinnholdet i sine produkter og dermed bidra til at saltinntaket i befolkningen reduseres.

Kontaktperson

Salt (NaCl) er verdens mest brukte ”tilsetningsstoff” på grunn av dets ypperlige konserverende effekt, sensoriske egenskaper og dets evne til å bedre prosesseringen. Kombinasjonen av disse faktorene har resultert i at salt blir brukt i høyere grad enn hva som er nødvendig i det meste av prosessert mat. I EU er faktisk 75 – 80 % av alt salt vi konsumerer ”gjemt” i prosessert mat.

Studier har vist at det er sammenheng mellom høyt saltinntak, høyt blodtrykk og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer. I Norge har Helsedirektoratet som mål å redusere saltinntaket fra 10 gram til 5 gram per dag.

I SALTO (SALTreduksjon gjennom prosess- og produktOptimalisering i næringsmiddelindustrien) prosjektet jobber SFH og de andre FoU-instituttene tett sammen med norsk næringsmiddelindustri, hvor målet er å redusere Na-innholdet i tre typer kjøttprodukter (postei, farseprodukter, kokt skinke) og én type ost (Norvegia) samtidig som man bevarer holdbarhet og funksjonelle og sensoriske egenskaper i produktene. Produktene er valgt fordi de er volumprodukter; det spises mye av de, og i tillegg er det store utfordringer knyttet til saltreduksjon i disse produktene. De planlagte aktivitetene i prosjektet vil føre fram til tre hovedresultater som vil komme norsk næringsmiddelindustri, norske FoU-miljøer og norske forbrukere til gode:

1. Økt kunnskap om råvarer og prosessering, salterstattere, prosess- og produktoptimalisering og sensoriske effekter

2. Økt tilbud av produkter med redusert Na-innhold i norske matbutikker

3. Sterkere markedsposisjon for norsk næringsmiddelindustri

SINTEF Fiskeri og havbruk er arbeidspakkeleder for AP 1: Salterstattere. Målsetningen i denne arbeidspakken er å kartlegge hvilke typer salterstattere som egner seg for ulike matvarer, samt undersøke potensialet til fermenterte mysepreparater og urter/urteekstrakter som salterstattere.

SFH deltar også i arbeidspakkene som omhandler prosessoptimalisering, postei og kokt skinke.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2011 - 31.08.2014

Mål

25% mindre salt i en rekke matvarer blandt annet posteier, kjøttfarseprodukter, kokt skinke og ost.

 

Resultatformidling

Oppslag i Dagbladet, mai 2012

Salterstattere - muligheter og utfordrniger ved de ulike hovedgruppene, MeatEat, november 2013

 Kommersielle salterstattere - en oversikt

 

Relaterte prosjekter

Low Salt Products

PhD-prosjekt Low Salt Products ved Kirsti Greiff

 

Finansiering

Norges Forskningsråd og industripartnere 

 

Prosjekteier og prosjektledelse:

Stabburet AS

 

Prosjektdeltakere

  • SINTEF Fiskeri og havbruk
  • SINTEF Materialer og kjemi
  • Mills DA
  • TINE BA
  • Espeland
  • KLF
  • NHO
  • NOFIMA
  • UMB

Utforsk fagområdene