Til hovedinnhold
Norsk English

Low Salt Products

Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapen og kompetansen i norsk industri og i norske forskningsinstitutter på lavsaltprodukter med fokus på matkvalitet, holdbarhet, lønnsomhet og marked.

Foto: Charles Haynes

Salt (NaCl) er verdens mest brukte ”tilsetningsstoff” på grunn av dets ypperlige konserverende effekt, sensoriske egenskaper og dets evne til å bedre prosesseringen. Kombinasjonen av disse faktorene har resultert i at salt blir brukt i høyere grad enn hva som er nødvendig i det meste av prosessert mat. I EU er faktisk 75 – 80 % av alt salt vi konsumerer ”gjemt” i prosessert mat.

Studier har vist at det er sammenheng mellom høyt saltinntak, høyt blodtrykk og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Helsemyndighetene og organisasjoner anbefaler å senke det daglige saltinntaket med 50 % innen 2010. I Norge har Helsedirektoratet som mål å redusere saltinntaket fra 10 gram til 5 gram per dag.

Matprodusenter møter et dilemma: Hvordan redusere saltinntaket uten å miste produktets smak, tekstur, prosessutbytte og lange holdbarhetstid?

Målet er å identifisere og løse både teknologiske og økonomiske utfordringer knyttet til holdbarhet og tekstur på kjøtt- og fiskeprodukter med lavere saltinnhold. Nye lavsalt-produkter er nødvendig for å nå helsemyndighetenes anbefalinger, og de vil gi en helsemessig gevinst for forbrukerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2008 - 01.08.2014

Relaterte prosjekter

PhD prosjekt: Low Salt Products ved Kirsti Greiff

Industrideltakere

Berggren
Brødrene Remø
Finsbråten
Mills
Nortura
Stabburet

FoU-partnere

SINTEF Fiskeri og havbruk
SINTEF Materialer og kjemi
NOFIMA

Finansiering

Norges Forskningsråd
Industripartnerne

Publikasjoner

Sluttrapport

Saltreduksjon i fiskepudding

Proteinløselighet i fiskefarse ved bruk av ulike typer salter

Metoder for å måle natrium i matvarer

Strengthening knowledge on low salt products

Presentasjoner

Resultater fra arbeidspakke 1

Resultater fra arbeidspakke 2

Resultater fra arbeidspakke 3

Resultater fra forsøk på margarin

Informasjon om SALTO

Utforsk fagområdene