Til hovedinnhold
Norsk English

PhD prosjekt: Low Salt Products

Hvordan kan vi redusere natriuminnholdet i mat uten å påvirke smak, tekstur og/eller holdbarhet? Hva er salterstattere og hvilke egenskaper har salterstattere? Hvordan kan vi måle natrium i mat?

Kontaktperson

Foto: Dawn Endico

Dette er problemstillinger som belyses i doktorgradsarbeidet som gjennomføres som en del av prosjektet Low Salt Products støttet av Norges Forskningsråd.

Salt (natriumklorid, NaCl) er verdens mest brukte "tilsetningsstoff" på grunn av dets ypperlige konserverende effekt, sensoriske egenskaper og dets evne til å bedre prosessering. Kombinasjonen av disse faktorene har resultert i at salt blir brukt i høyere grad enn hva som er nødvendig i det meste av prosessert mat. I EU er faktisk 75-80% av alt salt vi konsumerer "gjemt" i prosessert mat.

Nyere studier har vist at det er sammenheng mellom høyt salt inntak, høyt blodtrykk og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Helsemyndighetene og organisasjoner anbefaler å senke det daglige saltinntaket med 50%. I Norge har Helsedirektoratet som mål å redusere saltinntaket fra 10 gram til 5 gram per dag. Kjøttprodukter bidrar til omkring 30% av kostens saltinntak.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2009 - 31.12.2014

Aktuelle tema

Fiskefarse, salterstattere, foredlede kjøtt- og fiskeprodukter med redusert innhold av natrium, måleteknikker for analyse av natrium.

Problemstilling

Hvordan redusere natriuminnholdet i mat uten å påvirke smak, tekstur og/eller holdbarhet?

Hvilke salterstattere egner seg til ulike produkter?

Hvordan måle natrium i mat?

Publisering

Strengthening knowledge on low salt products

Innovative Nondestructive Measurements of Water Activity and the Content of Salts in Low-Salt Hake Minces. 

(du må registrere deg som bruker for å få tilgang til artikkelen, registrering er gratis)

Veiledere:

Turid Rustad (NTNU)

Ida G. Aursand

Marit Aursand

Utforsk fagområdene