Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk - Refresh

Sammendrag

Målet for dette prosjektet har vært å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, vurdere hvordan enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes inn for å optimalisere kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet. Denne rapporten gir en kort oppsummering av hovedfunnene i prosjektet. Prosjektet har anvendt ulike metoder for å kartlegge kunnskapsstatus og industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, samt å gjennomføre industriforsøk og lagringsstudie for ulike refresh-kjeder. Både litteraturstudier og industriforsøk har identifisert viktigheten av å benytte ferskt råstoff ved produksjon av refresh-produkter av torsk. De videre prosessene handler om å bevare mest mulig av denne kvaliteten og å benytte optimale metoder for innfrysing, fryselagring og tining.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901596

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07596-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin