Til hovedinnhold
Norsk English

ExPress – Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Nasjonal- og internasjonal spekematbransje sliter med å få ned saltinnholdet i sine produkter. Det er kjent at saltreduksjon påvirker kvalitet, men den påvirker samtidig tørke- og modningsprosessen. Derfor er det viktig å se på utviklingen av saltreduserte produkter i sammenheng med smart prosessteknologi.

Kontaktperson

People processing food.
Prosjektleder i SINTEF, Kirsti Greiff jobber med reduksjon av salt i maten. Foto: TYD

Kjøling, tørking og klimatisering står for en vesentlig del av produksjonskostnadene og ved reduksjon av salt vil kostnadene knyttet til disse prosessene øke. Kunnskap om kompenserende tiltak for å redusere disse kostnadene, er derfor nødvendig.

Forskningsaktiviteten i dette prosjektet vil bidra til å styrke bedriften sin konkurransekraft og miljøprofil gjennom bærekraftig og mest mulig lønnsom produksjon av saltredusert spekemat. Utvikling av nye prosesser som forhindrer økt matsvinn står sentralt. De planlagte aktivitetene vil føre fram til tre hovedresultater som vil komme prosjektgruppen og norske forbrukere til gode:

1) Økt kunnskap om sammenhengen mellom energi, salt og prosessering
2) Økt tilbud av produkter med redusert saltinnhold i norske matbutikker
3) Sterkere markedsposisjon

Prosjektleder i SINTEF Ocean er Kirsti Greiff, hun er også arbeidspakkeleder for arbeidet med resept og prosesstilpasning, Erlend Indergård er arbeidspakke leder for to arbeidspakker som omhandler energieffektivitet, utnyttelse av overskuddsenergi, tørking og modningsprosess.

Prosjekteier og leder: Grilstad AS

Samarbeidspartnere:

  • BWL Maskin
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Materialer og kjemi
  • INRA
  • Agro Resonance
  • Univesitat Politecnica de Valencia
  • NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Finansiering

Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, BIONÆR

Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 8,45 millioner kroner til prosjektet

Utforsk fagområdene