Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av salterstattere i kjøtt og fisk

Sammendrag

Salterstattere er et av flere virkemidler som er viktig ved reduksjon av salt i produkter av kjøtt og fisk. Kalium klorid (KCl) er et salt som ofte benyttes som delvis erstatning av NaCl ved saltreduksjon. I presentasjonen vises noen eksempler hvor KCl er blitt benyttet som salterstatter. En kort oppsummering fra Vitenskapskomiteens for Mattrygghet sin rapport om bruk av KCl som salterstatter og SACN sin rapport blir også gitt.

Kategori

Faglig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 239489

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

Bruk av salterstattere i kjøtt og fisk

Sted

Nofima, Ås

Dato

10.01.2018 - 10.01.2018

Arrangør

SaltNett - nettverk for saltreduksjon

År

2018

Vis denne publikasjonen hos Cristin