Til hovedinnhold
Norsk English

MobilSlakt- Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri

Prosjektets skal utvikle et mobilt og fleksibelt konsept for slakting av fjørfe som kan bidra til økt lønnsomhet og ressursutnyttelse

Kontaktperson

Folk i laboratorium
Foto: TYD

Hvert år klekkes 4 millioner høner til eggproduksjon i Norge. Kun 5 % av
hønene blir slaktet og solgt til human konsum, da fortrinnsvis som hel høne
pakket i pose og distribuert fryst. Resterende høner blir avlivet ved hjelp av
CO2-gass i containere eller i hønsehuset og transportert til Norsk Protein for
destruering.

Mål for prosjektet

Prosjektets overordnede idè er å utvikle et mobilt og fleksibelt
konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe som kan bidra til økt lønnsomhet
og ressursutnyttelse for denne varegruppen.

MobiltSlakt vil bidra til

  1. Økt bærekraftig matproduksjon fra norske ressurser som foredlingsbedriftene vil kunne benytte seg av et større geografisk område ved at det transporteres slakt og ikke levende dyr.
  2. Økt ressursutnyttelse ved at større andel av utrangerte verpehøner kan benyttes som mat, ingredienser til mat eller som råstoff til fôr
  3. Være en nyvinning for dyrevelferd ved at dyrene ikke utsettes for den potensielle stressende transporten.

Fleksible løsninger er viktig for at det mobile slakteriet kan benyttes til slakting av både utrangerte verpehøns, økologisk høne, økologisk kylling og kalkun. Mobilt slakting av fjørfe vil også gi mulighet for produksjon av økologisk fjørfe over større deler av landet. 

Prosjektet skal gjennomføres som et tverrfaglig samarbeid hvor flere aktører innen FoU, fjørfebransjen, utstyr- og gassleverandører vil samarbeide for å finne løsninger på en felles problemstilling.

I prosjektet MobilSlakt er utnyttelse av en god matressurs og reduksjon av tap og avfall satt inn i et bærekraftig verdikjedeperspektiv, sett i sammenheng med hele verdikjeden.

Faktaboks

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Mer om prosjektet finner du her:

Regjeringen

Omtale i Adresseavsia

Gemini

NRK Frokostradioen

Utforsk fagområdene