Til hovedinnhold
Norsk English

En sunnere matpakke - med mindre salt og mettet fett

Matpakka er en tradisjon i Norge som strekker seg fra 1930-tallet. Brød, smelteost og spekepølse er vanlige bestanddeler i norske matpakker og brødmåltider, men de bidrar også med en vesentlig grad til inntaket av salt og fett. I prosjektet En sunnere matpakke: reduksjon av salt og mettet fett i norske matvarer, samarbeider forskere og norske matvareprodusenter for å forbedre brød, smelteost og spekepølse, slik at matpakka og andre brødmåltider får lavere innhold av salt og mettet fett.

Kontaktperson

En sunnere matpakke
Matpakke med brød, spekepølse og smelteost

Høyt Na-/saltinntak kan gi høyt blodtrykk, som er den viktigste enkeltrisikofaktoren for utvikling av hjerte- og karsykdom. Helsemyndighetene har et mål om at saltinntaket skal reduseres med hhv 1,5 og 3 g/pers/dag innen 2018 og 20252. Et av deres tiltak er at det ønskes et forpliktende saltpartnerskap med matindustrien. Saltreduksjon er også tema på helseminister Høies høynivåmøter med matindustrien i 2014. To matvarekjeder har mål for saltreduksjon i egne og leverandørers matvarer, og en av dem har også satt mål for mettet fett. Samtidig har myndighetene endret fokus fra reduksjon av totalt fettinnhold til å fokusere på fettkvalitet.

Ut fra et helseperspektiv er det ønskelig å redusere mengde salt og mettet fett i norske matvarer. Brød, ost og kjøttprodukter står for ca. 55 % av saltet norske forbrukere får i seg via bearbeidede matvarer, og kjøttprodukter bidrar med 20 % av inntaket av mettet fett (Norkost 3). Det samlede helsefokuset fra forbrukere, helsemyndigheter og dagligvarekjeder gir matindustrien incentiver for å utvikle produkter med mindre salt og mettet fett.

Brød, smelteost og spekepølse av felles forskningsmessige utfordringer ved at salt har mikrobielle, konserverende og/eller teksturgivende effekter i matvarene. I tillegg bidrar salt med smak. I produkter med høyt fettinnhold vil gjensidig påvirkning mellom fett og salt komplisere produktutviklingen ytterligere. Reduksjon av salt og fett i spekepølser må derfor ses under ett.

Bedriftene som er med i forskningsprosjektet ønsker å redusere saltinnholdet blant annet ved utvikling av nye produksjonsprosesser og eventuelt ved bruk av salterstattere, men det finnes i dag utilstrekkelig kunnskap om hvordan dette vil påvirke produksjonen, holdbarheten og de sensoriske egenskapene til produktene. Saltreduksjon gir økt koke- og stekesvinn, og/eller kortere holdbarhet. Eventuelle negative økonomiske konsekvenser må derfor også inngå i produktoptimeringen.

Kirsti Greiff, leder forskningen på spekepølser og smelteost.

En sunnere matpakke Spekepølse
En sunnere matpakke Spekepølse

 Prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017

FoU partnere i prosjektet: SINTEF, Nofima og Animalia

Næringsmiddelbedrifter som deltar: Tind, Stabburet, Nortura, Kavli, Norgesmøllene,
Mesterbakeren og Håndverksbakeriene i Bergen

Prosjektleder og eier: Animalia

Budsjett: prosjektet er finansiert av bedriftene, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (FFL/JA) samt Norges forskningsråd

Referansegruppe: Helsedirektoratet, Mattilsynet, KLF og NHO Mat og drikke

Kontaktperson SINTEF: Kirsti Greiff, , tlf. 47 90 38 91