Til hovedinnhold

Arne Magne Stokka

Seniorforsker

Arne Magne Stokka

Seniorforsker

Arne Magne Stokka
Telefon: 982 91 151
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1520641

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for samfunnsfaglig energiforskning • Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med prosjektledelse ved SINTEF • Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forsknin...

Forfattere Stokka Arne
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268483

I dette prosjektet har vi klarlagt og beregnet ulike typer økonomiske ringvirkninger knyttet til mulig etablering av et mineralbrudd i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i verden, og som i ti...

Forfattere Stokka Arne
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+939342

I dette prosjektet har vi klarlagt og beregnet ulike typer økonomiske ringvirkninger knyttet til mulig etablering av et mineralbrudd i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i verden, og som i ti...

Forfattere Stokka Arne Magne
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268274

I forbindelse med pågående vurdering av fremtiden til Kongsberg Automotives virksomhet i Rollag (KA Rollag) ble SINTEF Teknologi og samfunn gitt i oppdrag av Rollag kommune å utføre en konsekvensanalyse av en eventuell nedleggelse.   Ved KA Rollag er det i dag 113 sysselsatte. Dette utgjør omlag 18 ...

Forfattere Stokka Arne
År 2011
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268249

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rapport og gitt kommentarer so...

Forfattere Stokka Arne
År 2011
Type Rapport/avhandling