Til hovedinnhold

Arne Magne Stokka

Seniorforsker

Arne Magne Stokka

Seniorforsker

Arne Magne Stokka
Telefon: 982 91 151
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1520641

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for samfunnsfaglig energiforskning • Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med prosjektledelse ved SINTEF • Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forsknin...

Forfattere Stokka Arne Helgesen Per Ivar
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1432731

The RegPol project (Regional effects of energy Policy) studied interrelations between energy systems and the economy to improve the understanding of regional differences, needs and barriers for the move towards a more sustainable energy system. A quantitative framework was developed in the form of a...

Forfattere Werner Adrian Pérez-Valdés Gerardo A Johansen Ulf Stokka Arne
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268890

Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i fire landsdeler i 2012. Dette er gjort gjennom kartlegging av omfanget av de fire enkeltnæringene som utgjør verdikjedene (fiske/fangst, akvakultur, fiskefo...

Forfattere Olafsen Trude Henriksen Kristian Merete Gisvold Sandberg Johansen Ulf Bull-Berg Heidi Stokka Arne
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268483

I dette prosjektet har vi klarlagt og beregnet ulike typer økonomiske ringvirkninger knyttet til mulig etablering av et mineralbrudd i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i...

Forfattere Stokka Arne Bull-Berg Heidi Johansen Ulf
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1531167

Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom kartlegging av omfanget av fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk, samt beregne omfanget av leveranser/underleveranser fra ...

Forfattere Henriksen Kristian Sandberg Merete Gisvold Olafsen Trude Bull-Berg Heidi Johansen Ulf Stokka Arne
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1520871

Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige tall fra Nasjonalregnskapet. Analysen gir også...

Forfattere Olafsen Trude Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Johansen Ulf Bull-Berg Heidi Stokka Arne
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268380

Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetting basert på siste tilgjengelige tall fra Nasjonalregnskapet. Analysen gir også...

Forfattere Olafsen Trude Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Johansen Ulf Bull-Berg Heidi Stokka Arne
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+939342

I dette prosjektet har vi klarlagt og beregnet ulike typer økonomiske ringvirkninger knyttet til mulig etablering av et mineralbrudd i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i...

Forfattere Stokka Arne Magne Bull-Berg Heidi Johansen Ulf
År 2012
Type Rapport/avhandling