Til hovedinnhold

Kirsti Greiff

Forskningsleder

Kirsti Greiff

Forskningsleder

Kirsti Greiff
Telefon: 479 03 891
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1591843

Salterstattere er et av flere virkemidler som er viktig ved reduksjon av salt i produkter av kjøtt og fisk. Kalium klorid (KCl) er et salt som ofte benyttes som delvis erstatning av NaCl ved saltreduksjon. I presentasjonen vises noen eksempler hvor KCl er blitt benyttet som salterstatter. En kort op...

Forfattere Greiff Kirsti
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon