Til hovedinnhold

Kinga Wasilkiewicz

Sivilingeniør

Kinga Wasilkiewicz

Sivilingeniør

Kinga Wasilkiewicz
Telefon: 413 70 885
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1599668

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work per...

År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1570899

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjue...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1566116

This paper presents results from an interview study concerning internationalisation in the Norwegian rail-way sector. We asked 11 persons from different train operators, the infrastructure administrator and the reg-ulatory authorities about (1) their appraisal of the effects of internationalisation ...

År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459619

Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. Prosjektet er utført av SINTEF, NTNU Samfunnsfor...

Forfattere Øren Anita Wasilkiewicz Kinga Mohammad Abdul Basit Almklov Petter Grytten Albrechtsen Eirik Antonsen Stian
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1402396

Polish workers are the largest group of migrant workers in Norway and are particularly well represented in the construction industry. According to several studies, migrant workers are more prone to occupational accidents than the native workers are. This difference is often attributed to poor commun...

Forfattere Wasilkiewicz Kinga Albrechtsen Eirik Antonsen Stian
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon