Til hovedinnhold

Kristoffer Magerøy

Forsker

Kristoffer Magerøy

Forsker

Kristoffer Magerøy
Telefon: 482 19 855
Mobil: 482 19 855
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27515

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27716

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i industri- og bygg- og anleggsbedrifter for å kartlegge bransjenes syn på hvilke kompetansekrav som stilles til dagens fagarbeidere og hvordan disse kompetansekravene vil endre seg om 10 år. Med kompetanser menes i denne ...

Publikasjon

Transfer of production to strategic suppliers: A case study

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1319356

To remain competitive, Norwegian suppliers to the maritime industry need to improve the efficiency of their supply chains and production systems without compromising their products’ high performance. To free capacity for product innovation and reduce their cost of production, companies may transfer ...

Forfattere Sjøbakk Børge Mogos Maria Flavia Magerøy Kristoffer
År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte f...

Publikasjon

Performing Supply Chain Design in Three-Dimensional Concurrent Engineering: Requirements and Challenges

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1263854

Designing the supply chain at the same time as developing new innovative products and efficient production processes holds the potential of being a source of competitiveness for a pressured manufacturing industry. This paper studies actors that influence the practices of three dimensional concurrent...

År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

More Than What Was Asked for: Company Specific Competence Programs as Innovation Hothouses

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1264152

The development of a company towards high-quality products and services demands higher skills among employees. Furthermore, companies providing extensive training are more likely to be productive and innovative. The question explored in this paper is how the demand for flexibility and high innovatio...

Forfattere Finnestrand Hanne Olofsson Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

The Domestication of Global XPS at Local Production Sites

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1176888

Inspired by the success created by Toyota and its Toyota Production System (TPS), many large multinational corporations have developed their own company-specific production systems (XPSs). However, it varies to what degree local production sites have made use of the global corporate’s PS and in what...

År 2014
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner