Til hovedinnhold

Unni Merete Steinsmo

Rådgiver

Unni Merete Steinsmo

Rådgiver

Unni Merete Steinsmo
Telefon: 930 59 380
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Konsernledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1273527

The performance of coating systems with different types of zinc-rich primers has been tested in a 5 years offshore field test. All the coating systems with zinc silicate primers performed well in the test.The performance of the coating systems with zinc epoxy primers varied. Two of them suffered fro...

Forfattere Knudsen Ole Øystein Steinsmo Unni Merete
År 2005
Type Tidsskriftspublikasjon