Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Industri


Om SINTEF Industri

Vi muliggjør fremtidens bærekraftige industri

Sammen med kunder og samarbeidspartnere utvikler vi løsninger med stor innvirkning på samfunnet. Dette gjør vi gjennom fremragende vitenskap hvor vi kombinerer vår flerfaglige kunnskapsbase – med hovedtyngde innen materialer, kjemi, muliggjørende teknologier og geovitenskap – og avanserte fysiske og digitale laboratorier. 

Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige industri:

 • Sirkulær økonomi
 • Batterier
 • Hydrogen
 • Fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS)
 • Material-, nano-, og prosessteknologi
 • Nanomedisin
 • Solenergi
 • Vindenergi
 • Bioteknologi
 • Metallproduksjon
 • Lavutslippsproduksjon av energi på norsk kontinentalsokkel
 • Analyser av bærekraft, økonomiske og tekniske forhold

Dette gir klimanøytral produksjon i eksisterende og nye verdikjeder for produkter og tjenester som et bærekraftig samfunn trenger.


Aktuelt

SINTEF Industris avdelinger

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

SINTEF Industris ledelse

Kontakt oss

SINTEF Industri
Sentralbord: 93 07 22 00

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn.

I Trondheim er vi spredd på 12 lokasjoner. For riktig leveringsadresse: Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Trondheim (Hovedkontor):
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 3, 7034 Trondheim
Postadresse: Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim

Oslo:
Besøksadresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo
Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Bergen:
Besøksadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Postadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Porsgrunn:
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ledige stillinger