Til hovedinnhold
Norsk English

LORCENIS – Forsterket betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold

Hovedmålet med LORCENIS-prosjektet er å utvikle forsterket betong med levertidsforlengelse. Betongen er tenkt brukt i infrastruktur og konstruksjoner innen energimarkedet, og i konstruksjoner under ekstreme driftsforhold.

Kontaktperson

For å øke konkurranseevnen og bærekraft i europeisk industri, vil partnerne knytte innovative materialer og nye metoder nærmere til markedet, og sørge for at energiinfrastruktur i områder med hardt klima og miljøforhold kan etableres til akseptable kostnader.

Dette skal skje ved å bidra til opplæring og utveksling av personell og å ha felles aktiviteter med andre europeiske prosjekter.

Konseptet er basert på en kombinasjon av ny teknologi og tilpassede metoder som skal gi kostnadseffektiv drift.

I prosjektet skal partnerne se på følgende scenarier:

 1. Betong infrastruktur og konstruksjoner på dypt hav, arktiske og subarktiske soner: Offshore vindmøller, gravitasjonsbaserte konstruksjoner, broer og havner
 2. Betong og mørtel i offshore vindmøller og konstruksjoner til sjøs, utsatt for mekanisk utmatting
 3. Betongkonstruksjoner i solkraftverk, utsatt for høy temperatur og termisk utmatting
 4. Betongkjøletårn utsatt for syreangrep

Målet vil bli nådd ved å utvikle multifunksjonelle strategier for formuleringer av betong, og avanserte, stabile betongkvaliteter vil bli oppnådd gjennom forbedret sementteknologi. En demonstrasjon av multiskalamodellering av levetidsforutsigelse for armert betong i ekstreme miljøer vil bli gitt, og denne vil kunne danne grunnlag for utvikling av nye programvareverktøy.

For å forbedre holdbarheten til betongkonstruksjoner, er det nødvendig å forstå de nåværende begrensningene, krav og utfordringer for hver type konstruksjon.

I prosjektet skal holdbarheten til betongkonstruksjoner som utvikles testes ut og godkjennes. Utprøving og godkjenning blir basert på TRL skala, fra et "proof of concept" (TRL 3) til teknologisk validering (TRL 5).

LORCENIS konsortium består av tverrfaglige eksperter fra 9 universiteter og forskningsinstitutter og 7 industripartnere. Partnerne er:

 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA, Hellas
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH, Tyskland
 • UNIVERSIDADE DE AVEIRO, Portugal
 • ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Spania
 • CBI Betonginstitutet AB, Sweden
 • AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS Spania
 • UNIVERSITEIT GENT, Belgia
 • FUNDACION AGUSTIN DE BETANCOURT, Spania
 • FUNDACION CIDETEC, Spania
 • KVAERNER AS, Norge
 • SMALLMATEK - SMALL MATERIALS AND TECHNOLOGIES LDA, Portugal
 • SIKA TECHNOLOGY AG, Sveits
 • DYCKERHOFF GMBH, Germany
 • VATTENFALL AB, Sverige
 • CHEMSTREAM BVBA, Belgia

Budsjett: EUR 7 970 130

LORCENIS er et EU prosjekt i Horizon 2020 under tema "Materials for severe operating conditions, including added-value functionalities".

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside.

Prosjektleder: Christian Rone Simon
Teknisk leder:  Monika Pilz
Kontaktpersoner ved SINTEF Byggforsk: Harald Justnes og Tor Arne Martius-Hammer

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.04.2016

Teknisk Leder

Monika Pilz

Monika Pilz

Seniorforsker