Til hovedinnhold

Christian Rone Simon

Forskningsleder

Christian Rone Simon

Forskningsleder

Christian Rone Simon
Telefon: 938 11 275
E-post:
Avdeling: Materialer og nanoteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1636486

Functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) based materials were applied as coatings for pre-treatment of aluminium substrates. Organosilanes with specific functional groups were selected as additives to the POSS matrix. Layered double hydroxides (LDHs) pigments containing corrosion...

Forfattere Juan Yang Christian Rone Simon Jasinski Euphrazie Eirin Langseth Monika Pilz Frederico MAIA Diogo Mata Joao Tedim
År 2018
Type Faglig foredrag