Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Industri


SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Aktuelt

Skal gi norsk næringsliv verdensledende beslutningsstøtte

Skal gi norsk næringsliv verdensledende beslutningsstøtte

Som del av et nytt samarbeid overtar Nemko som ny eier av SINTEF Norlab, landets største norskeide laboratorieselskap. Nemko og SINTEF etablerer samtidig et strategisk samarbeid om innovative løsninger for industriens omstilling til en mer...

Prosjekter

Instituttet har mange prosjekter i samarbeid med internasjonale partnere finansiert av EU midler. 

Laboratorier

CO2 Laboratorium, Tiller

CO2 Laboratorium, Tiller

I CO2-laboratoriet på Tiller finnes et testanlegg for utvikling av post combustion CO2-fangstteknologier. Selve pilotanlegget er bygget for testing og utvikling av solventer for CO2-fangst i et komplett absorpsjons- og desorpsjonsanlegg med en CO...

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. 

Gemini-senter
Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. 

Andre faglige senter

  • LowEmission - shall develop technology and methods to ensure that the O&G industry can meet its emission goals

Medarbeidere

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Her finner du mer informasjon om instituttet.

  • Instituttråd og ledelse
  • Nøkkeltall
  • Publikasjonssøk
  • Kontaktinformasjon
  • Et sertifisert institutt
  • Instituttpresentasjon

Kontakt oss

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Porsgrunn og Bergen.
Sentralbord: 40003730,  til SINTEF Industri

SINTEF Industri er spredd på 9 lokasjoner i Trondheim.
For riktig leveringsadresse:
Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Postadresse Trondheim:
SINTEF Industri
Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM

Postadresse Oslo:
SINTEF Industri
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Postadresse Bergen:
SINTEF Industri
Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Postadresse Porsgrunn:
SINTEF Industri
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn