Til hovedinnhold

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Tjenester

Aktuelt

Prosjekter

Instituttet har mange prosjekter i samarbeid med internasjonale partnere finansiert av EU midler. 

Laboratorier

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. 

Gemini-senter
Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. 

Andre faglige senter

  • LowEmission - shall develop technology and methods to ensure that the O&G industry can meet its emission goals

Medarbeidere

Eli Aamot

Konserndirektør
952 71 607
Navn
Eli Aamot
Tittel
Konserndirektør
Telefon
952 71 607
Avdeling
Industri - Instituttstab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Cornelis Spooren

Forskningssjef
930 59 412
Navn
Cornelis Spooren
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 59 412
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Rune Bredesen

Forskningssjef
938 11 279
Navn
Rune Bredesen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
938 11 279
Avdeling
Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Trond Erling Ellingsen

Forskningssjef
930 59 489
Navn
Trond Erling Ellingsen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 59 489
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nina Dahl

Forskningssjef
415 47 918
Navn
Nina Dahl
Tittel
Forskningssjef
Telefon
415 47 918
Avdeling
Metallproduksjon og prosessering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Duncan Akporiaye

Forskningssjef
930 59 166
Navn
Duncan Akporiaye
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 59 166
Avdeling
Prosessteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Lars Sørum

Forskningssjef
928 04 925
Navn
Lars Sørum
Tittel
Forskningssjef
Telefon
928 04 925
Avdeling
Petroleum
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Her finner du mer informasjon om instituttet.

  • Instituttråd og ledelse
  • Nøkkeltall
  • Publikasjonssøk
  • Kontaktinformasjon
  • Et sertifisert institutt
  • Instituttpresentasjon

Kontakt oss

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Porsgrunn og Bergen.
Sentralbord: 40003730,  til SINTEF Industri

SINTEF Industri er spredd på 9 lokasjoner i Trondheim.
For riktig leveringsadresse:
Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Postadresse Trondheim:
SINTEF Industri
Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM

Postadresse Oslo:
SINTEF Industri
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Postadresse Bergen:
SINTEF Industri
Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Postadresse Porsgrunn:
SINTEF Industri
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn