Til hovedinnhold

Klima og miljø

Klima og miljø

Direktør bærekraft - SINTEF
+47 951 56 181

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen energi- og klimateknologi. Ny kunnskap og teknologi er avgjørende for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har ledende ekspertise og laboratorier for blant annet miljøvennlige bygninger, fornybar energi, energieffektivisering, oljevern, rent vann, klimatilpasning samt fangst, transport og lagring av CO2.

Fagområder