Til hovedinnhold
Norsk English

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

Kontaktperson

SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen energi- og klimateknologi. Ny kunnskap og teknologi er avgjørende for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har ledende ekspertise og laboratorier for blant annet miljøvennlige bygninger, fornybar energi, energieffektivisering, oljevern, rent vann, klimatilpasning samt fangst, transport og lagring av CO2.

Fagområder innen Klima og miljø

CCS

CCS

CO2 fangst, transport og lagring eller CO2-håndtering (CCS) er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken. Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert...

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg

Bygninger står for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Klimapositive løsninger

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.

Smarte byer

Smarte byer

SINTEF bidrar til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig og klimanøytralt samfunn.

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Utslippsfrie bygg og områder

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk...

Klimatilpasning

Klimatilpasning

I Norge har klimaet alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger, og klimaendringer gjør at bygg og infrastruktur nå må tåle enda større påkjenninger. Mer regn gir økt fare for skred og flom og økte fuktpåkjenninger over tid. Det krever både...

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.