Til hovedinnhold
Norsk English

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

Kontaktperson

SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen energi- og klimateknologi. Ny kunnskap og teknologi er avgjørende for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har ledende ekspertise og laboratorier for blant annet miljøvennlige bygninger, fornybar energi, energieffektivisering, oljevern, rent vann, klimatilpasning samt fangst, transport og lagring av CO2.

Fagområder innen Klima og miljø

CCS

CCS

CO2 fangst, transport og lagring eller CO2-håndtering (CCS) er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken. Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert...

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Smarte samfunn

Smarte samfunn

SINTEF bidrar til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig samfunn.

Vann

Vann

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Utslippsfrie bygg og områder

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk...

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle større påkjenninger.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.