Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av sekundære kilder: avgangsmasser, bi-produkter, sluttprodukter («Urban Mining»)

Foto: Joaquin Corbalan P/Shutterstock

Trykket på primære ressurser kan reduseres ved å styrke utnyttelsen av restmasser og opptaket av resirkulerte materialer i nye produkter.

Selv om resirkulering ikke vil være nok alene for å møte den økende etterspørselen etter kritiske råmaterialer, er resirkulering fra avfallstrømmer (prosess bi-strømmer og sluttprodukter) helt avgjørende for å dekke behovet av kritiske råmaterialer som EU/Norge importerer fra ustabile geopolitiske land. Dessuten, bærekraftige utnyttelse av ressurser innebærer optimal restmasseutnyttelse og gjenvinning av alle materialer fra diverse avfall-strømmer fra mineral- og prosessindustri, inkludert sluttprodukter («urban mining»).

Gjennom "Critical Raw Material's Act" (CRMA) vil EU kommisjonen redusere trykket på primære ressurser ved å styrke opptaket av resirkulerte materialer i nye produkter. I denne sammenheng har EU kommisjonen satt krav til at 45% av EUs årlige forbruk av hvert strategiske og kritiske råmaterial skal komme fra sekundære kilder.

SINTEF, sammen med samarbeidspartnere, jobber med å utvikle og implementere innovative og bærekraftige løsninger og teknologier som skal muliggjøre en maksimal utnyttelse av strategiske og kritiske mineraressurser, samtidig som man minimiserer deponi mengder.

SINTEF arbeider også for å redusere trykket på primære mineralressurser gjennom å finne teknologiske løsninger og nye anvendelsesområder for restmassene som genereres ved uttak og prosessering av bergressurser.

Et utvalg prosjekter på temaet:

Kontaktpersoner