Til hovedinnhold
Norsk English

Yash Raka

Forsker

Yash er engasjert i å løse tekniske problemer knyttet til elektrokjemisk energikonvertering og lagringsenheter (Elektrolysører, brenselceller og batterier).

Utdanning

PhD i ingeniørfag med tema Hydrogenproduksjon ved bruk av spillvarme ved omvendt elektrodialyse fra NTNU (2021).
MS i bærekraftig energiteknologi og spesialisering i brenselceller ved TU Delft (2017).

Kompetanse og fagområder

Modelleringsbasert systemutvikling av elektrokjemisk energisystem, multiobjektiv optimering.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/rakayash

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yash-Raka

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7928-8315

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim