Til hovedinnhold
Norsk English

Torun Rise

Senior prosjektleder

Torun Rise
Avdeling:
Infrastruktur
Kontorsted:
Trondheim

Erfaring fra oppgaver innenfor ressursgeologi, ingeniørgeologi, rådgivning, byggeledelse samt anleggs- og entreprenørvirksomhet. Har de siste årene jobbet mye med tematikk knyttet til kortreist stein og bruk av lokale masser. Dette omfatter vurderinger knyttet til hvordan lokale masser i større grad kan benyttes for på denne måten redusere prosjektenes miljøfotavtrykk samt bidra til en bedre ressursutnyttelse.

Utdanning

Sivilingeniør, institutt for geologi og bergteknikk, linje for ressursgeologi, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), 1997-2002

Kompetanse og fagområder

Ingeniørgeologi, massehåndtering, gjenbruk av masser, tunnel- og vegbygging

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim