Til hovedinnhold
Norsk English

Sylvi Thun

Forsker

Sylvi Thun
Avdeling:
Teknologiledelse
Kontorsted:
Trondheim

Jeg jobber som forsker ved Teknologiledelse i forskningsgruppen Organisasjon- og produksjonsledelse. Her har jeg jobbet siden høsten 2018.

Utdanning

Doktorgrad i Psykologi, NTNU, disputerte i 2017.
Doktorgradsavhandlingen omhandler sykenærvær og avhandlingen er basert på tre publiserte artikler med spørreskjema som innsamlingsmetode og multivariate analyser.

Mastergrad i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU, 2010.
Tittel på masteroppgave: "Tilrettelegging - veien til et lavere sykefravær gjennom en 'avventende sykmelding'. Kvalitativ studie.

Kompetanse og fagområder

Jeg har høy formalkompetanse innen både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode og analyse. Relevante forskningstema er psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid, sykenærvær, sykefravær, utbrenthet, og jobbforming (job crafting), implementering og evaluering av intervensjoner, ledelse, arbeidsdesign, organisasjonsendring- og utvikling, digitalisering og implementering, medarbeiderinvolvering og driftsnært partssamarbeid.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sylvi-thun-93a85130

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Sylvi-Thun

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6275-0112

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim