Til hovedinnhold
Norsk English

Marte Pettersen Buvik

Seniorforsker

Jeg har 17 års erfaring som arbeidsforsker og har ledet forskningsoppdrag innenfor en rekke bransjer og næringer, både i privat og offentlig sektor.

Utdanning

PhD i Organisasjon og ledelse, Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU 2019.
Tittel: The significance of trust in project teams: Exploring context dependent antecedents and consequences of trust in a project team setting.

Hovedfag i Arbeids- og organisasjonspsykologi, Instistutt for Psykologi, NTNU, 2003.
Tittel: Innovasjon og kreativitet i grupper: En teoretisk gjennomgang og empirisk utprøving av faktorer relatert til innovasjon i arbeidsteam

Kompetanse og fagområder

Min fagbakgrunn er arbeids- og organisasjonspsykologi med fokus på hvordan individer og grupper fungerer og samspiller i en organisasjon. Mer spesifikt knytter min fagkompetanse og forskningserfaring seg til temaene: psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og da både med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid, teamarbeid og teamorganisering, smidige arbeidsprosesser, ledelse, partssamarbeid og medvirkningsprosesser, organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marte-pettersen-buvik-b7b74b49/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marte-Buvik

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim