Til hovedinnhold
Norsk English

Malin Torsæter

Seniorforsker

Malin Torsæter
481 11 159
Avdeling:
Petroleum
Kontorsted:
Trondheim

Malin har en PhD i fysikk, og har de 10 siste år jobbet mest med brønnrelatert forskning. Hun er direktør for PETROSENTER LowEmission som fokuserer på å få til utslippskutt i norsk petroleumsindustri. I 2017 ble hun kåret til nasjonalt ledertalent av avisen E24. Malin har ledet flere store forskningsprosjekter innenfor brønnplugging (P&A), CO2-lagring (CCS) og renere petroleumsproduksjon.

Utdanning

Malin har en mastergrad grad i Teknisk fysikk (2007) og en doktorgrad i Fysikk (2011) fra Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Doktorgradsarbeidet ble utført i samarbeid med Groupe de Physique des Matériaux (GPM), Université de Rouen Normandie, Frankrike. Malin har jobbet til sammen ett år med undervisningsarbeid på NTNU (Materialfysikk).

Kompetanse og fagområder

Malin har jobbet som forsker og seniorforsker i SINTEF avd. Boring & Brønn, som forskningsleder i avd. Formasjonsfysikk, og jobber nå som forskningsleder i avd. Anvendt Geovitenskap. I løpet av de 10 siste årene har Malins forskning fokusert på: tomografisk (3D) avbildning av geomaterialer, brønnintegritet, geologisk lagring av CO2, permanent plugging og forlating av brønner (P&A), brønner i Arktiske områder og å muliggjøre utslippsreduksjoner fra offshore olje- og gassproduksjon. Hun har ledet 13 større nasjonale- og internasjonale forskningsprosjekter, har (med-)veiledet 7 PhDs/Postdocs og 8 studenter på MSc-nivå. Malin har publisert over 50 fagfellevurderte artikler innenfor sitt fagfelt og hun har skrevet en lærebok i brønnsementering.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim