Til hovedinnhold
Norsk English

Lars Hov Odsæter

Forsker

Lars Hov Odsæter
476 68 052
Avdeling:
Gassteknologi
Kontorsted:
Trondheim

Lars Hov Odsæter jobber som forsker innen modellering av flerfasestrømning i SINTEF Energi. Han er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk og har en doktorgrad i numerisk matematikk med strømning i porøse medier som tema. Lars jobber i et vidt spekter av prosjekter der strømningsmodellering er relevant, f.eks. innen hydrogen, CCS og fremdriftssystemer.

Utdanning

PhD i numerisk matematikk, NTNU, 2018.
Sivilingeniør i fysikk og matematikk, NTNU, 2012.
Årsstudium i idrett, Høgskolen i Lillehammer, 2006.

Kompetanse og fagområder

Matematisk modellering og numerisk analyse.
Modellering av flerfasestrømning med reaksjoner.
Strømning i porøse medier, inkl. olje- og gassreservoarer og CO2 lagring.
Hydrogenhåndtering og -sikkerhet.
Prosjektutvikling.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Kolbjørn Hejes vei 1 D
Trondheim