Til hovedinnhold
Norsk English

Kristine Midtbø

Master of science

Som forsker ved SINTEF Industri Flerfaselaboratoriet er jeg involvert i et spekter av spennende prosjekter. Arbeidet mitt omfatter alt fra nyskapende teknologier for reduserte utslipp innen olje- og gasssektoren til initiativer rettet mot hydrogen, CO2 og varmelagring. Til daglig innebærer jobben min alt fra praktiske eksperimentelle forsøk i laboratoriet til prosess- og CFD-simuleringer.

Utdanning

Jeg har en master innen Energi og Miljø fra NTNU med spesialisering innen strømningsteknikk. I min master fokuserte jeg på CFD-simulering av en biogassreaktor, men har gjennom studieløpet både grunnleggende kunnskaper innen energisystemer og transport, og prosesstekniske fag.

Kompetanse og fagområder

Mitt hovedkompetanseområde er strømningsteknikk og prosessteknologi. Min lidenskap ligger i å optimalisere komplekse systemer for å forbedre energieffektivitet og finne innovative løsninger for fremtidens energibehov. Derfor har jeg både erfaring med biogass-systemer, olje og gass sektoren, men også vært involvert i prosjekter som omhandler hydrogen, karbondioksid og varmelagring.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/kristine-midtb%C3%B8-61a7a719b/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Tillerbruvegen 200
Tiller