Til hovedinnhold
Norsk English

Karin Høyland

Seniorforsker

Karin Høyland er seniorforsker SINTEF Community. Hun er utdannet sivilarkitekt og har jobbet med forskning om boligkvalitet og boformer for eldre gjennom 25 år. Hun ble utnevnt av Statsråd i 2009 til å sitte i utvalget Innovasjon og omsorg. Arbeidet ble avsluttet våren 2011 med (NOU Innovasjon i omsorg). Høyland har gjennom mange år samarbeidet med Husbanken om utvikling av veiledningsmateriell og finne fram til gode eksempler. Hun var medforfatter av Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling

Kompetanse og fagområder

Bygningers brukskvalitet. Inkluderende områdeplanlegging. Boligforskning. Helsefremmende planlegging. Planlegging sett i lys av ulike brukerperspektiv barn, eldre, personer med demens, utviklingshemmede

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3005-5243

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7 B
Trondheim