Til hovedinnhold
Norsk English

James Kallaos

Forsker

Jeg forsker på interaksjoner mellom mennesker og miljø. Jeg er mest interessert i beslutningsprosesser som gjelder bygningsmiljøet, og hvordan disse valgene påvirker mennesker og naturmiljø over tid. I mitt nåværende arbeid bruker jeg livssyklustenkning for å kartlegge og kvantifisere energibruk og klimagassutslipp som kan tilskrives bygninger og infrastruktur.

Utdanning

PhD | Civil and Transport Engineering | Norwegian University of Science & Technology (NTNU)

MDes | Sustainable Design | Harvard University Graduate School of Design (GSD)

MESM | Corporate Environmental Management | University of California, Santa Barbara (UCSB)

BS | Physiological Sciences | University of California, Los Angeles (UCLA)

Kompetanse og fagområder

https://scholar.google.com/citations?user=_Kw2nH8AAAAJ

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/james-kallaos

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/James-Kallaos

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9750-7929

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo