Til hovedinnhold
Norsk English

Isolde Edvardsen

EU-koordinator

Isolde Edvardsen
Kontorsted:
Oslo

EU-koordinator, tidligere erfaring fra SINTEF sitt Brusselkontor. Jobber med Horisont Europa og prosjektstøtte i EU prosjekt, samt kartlegge muligheter innenfor EU.

Utdanning

Bachelor Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
Master of Science - Europastudier, NTNU

Kompetanse og fagområder

Horisont Europa, AI, robotikk, klima, rom, forsvar og sikkerhet. Erfaring fra HEU prosjekt, EDF og partnerskap.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/isolde-edvardsen-43a990186/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo