Til hovedinnhold
Norsk English

Inga Gudem Ringdalen

Forskningsleder

Forskningsleder for gruppen Materialfysikk Trondheim i SINTEF. Vi kobler materialprosessering til produktegenskaper gjennom grunnleggende materialfysikkforståelse og ved bruk av avansert karakterisering og modellering.

2021 - Nå: Forskningsleder – Materialfysikk Trondheim, SINTEF Industri
2013 - 2021: Forsker – Materialfysikk Trondheim, SINTEF Industri
2012 - 2013: Ingeniør – Offshore flytende strukturer, DNV

Utdanning

2009 - 2012: PhD Multiskala modellering av brudd, NTNU
2004 - 2009: MSc Anvendt mekanikk, NTNU, Norge
2007 : Utveksling, University of Auckland, New Zealand

Kompetanse og fagområder

I tillegg til ledelse, prosjektinitiering og prosjektledelse samt adminsitrasjon, liker jeg multiskala modellering av materialer fra elektronisk til meso-skala.

Dislokasjoner, legeringer og korngrenser er kule og presipitater er nydelige!

Interesser: Aluminiumlegeringer, stål, silisium og sement. Plastisitet og dislokasjonsteori. Transportegenskaper Mikrostrukturutvikling. Bruddmekanikk.

Metoder: Atomisk og elektronisk skalamodellering av faste materialer. Multiskala modellering.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/inga-gudem-ringdalen-45b1bb24/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Inga-Ringdalen

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9844-4352

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Trondheim