Til hovedinnhold
Norsk English

Even Wilberg Hovig

Forsker

Forsker med hovedinteresse for additiv tilvirkning (AM) i metall. Jeg har jobbet med AM siden 2015 hvor interessen ble vekket via sommerjobb i IPN NextForm. Jeg fullførte utdanning innen temaet og har jobbet med problemstillinger innen feltet i SINTEF siden 2019.

Utdanning

PhD med tittelen Anisotropy in Metals Processed by Laser Powder Bed Fusion, Maskinteknikk og Produksjon, NTNU, Trondheim.

MSc, Maskinteknikk og Produksjon, NTNU, Trondheim.

Kompetanse og fagområder

Material- og prosessutvikling for additiv tilvirkning ved hjelp av numeriske og eksperimentelle verktøy. Hovedfokus på Powder Bed Fusion og Directed Energy Deposition. Mikrostrukturmodellering med CALPHAD, prosessmodellering med FEM/FEA, prøvefremstilling med Arc Melting (mynter og staver), PBF og Ball Milling (mikropulver og nanopartikler).

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/even-wilberg-hovig-b9062840/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Even-Hovig

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9071-4458

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo