Til hovedinnhold

Trond Nordtug

Seniorforsker

Trond Nordtug

Seniorforsker

Trond Nordtug
Telefon: 982 43 461
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Forfattere Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
År 2020
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1845965/

Several anthropogenic activities, such as dredging for marine navigation maintenance, subsea construction including the construction of offshore windfarms, urban development, and subsea and land-based mining activities can increase suspended particle loads in the pelagic environment. In Norway...

Forfattere Julia Farkas Trond Nordtug Linn Hjelmeland Svendheim Elettra Amico Emlyn John Davies Tomasz Maciej Ciesielski Bjarne Kvæstad Pål Asgeir Olsvik Torstein Kristensen Bjørn Henrik Hansen
År 2020
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1845963/

High mineral demands drive a worldwide increase in mining activity. In Norway, mine tailing disposal in fjords is practiced at several locations, raising environmental concern due to the spreading of particulate matter in the water column and the potential release of metals and process chemicals. In...

Forfattere Linn Hjelmeland Svendheim Pål Asgeir Olsvik Ida Beathe Øverjordet Tomasz Maciej Ciesielski Torstein Kristensen Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Dag Altin Julia Farkas
År 2020
Type Vitenskapelig foredrag