Til hovedinnhold
Norsk English

Einar Louis Hinrichsen

Seniorforsker

Ansatt som forsker i Polymergruppen i SI/SINTEF i 1991. Ble seniorforsker i 1995. Har vært forskningsleder i faggruppe for Polymer- og komposittmaterialer, i nåværende SINTEF Industri, siden 2004.

Utdanning

1983 Cand. Scient. i gruppen for Teoretisk Fysikk, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
1990 Dr. Scient. i gruppen for Kondenserte Fasers Fysikk, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Kompetanse og fagområder

Bred generisk kompetanse på polymerbaserte materialer og polymerbearbeiding (som sprøytestøping og ekstrusjon).
Material - prosess - morfologi - (produkt)egenskaps-relasjoner.
Polymer-reologi
Prosjektleder av mange store prosjekter.

Fagområder

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo