Til hovedinnhold
Norsk English

Børge Holme

Seniorforsker

Børge Holme
982 83 946
Avdeling:
Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted:
Oslo

1999 - : Forsker / Seniorforsker i SINTEF
2010 - 2016: Professor II ved det som nå er Universitetet i Sørøst-Norge
2007 - 2010: Førsteamanuensis (20 %) ved Fysisk Institut, Universitetet i Oslo (UiO)
1997 - 1998: Postdoc ved UiO og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Grenoble

Utdanning

1996 Dr. Scient. i Materialvitenskap, UiO
1992 Cand. Scient. i Materialvitenskap, UiO

Kompetanse og fagområder

Mikroskopiteknikker: Lysmikroskopi, hvittlysinterferometri (WLI), flytidssekundærionemassespektrometri (tof-SIMS), elektronkraftmikroskopi (AFM), transmisjonselektronmikroskopi (TEM).
Programmering: C og Python, avansert billedbehandling og -kvantifisering.
Problemløsing i tett samarbeid med industribedrifter.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo