Til hovedinnhold
Norsk English

Børge Holme

Seniorforsker

1999 - : Forsker / Seniorforsker i SINTEF
2010 - 2016: Professor II ved det som nå er Universitetet i Sørøst-Norge
2007 - 2010: Førsteamanuensis (20 %) ved Fysisk Institut, Universitetet i Oslo (UiO)
1997 - 1998: Postdoc ved UiO og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Grenoble

Utdanning

1996: Dr. Scient. i Materialvitenskap, UiO
1992: Cand. Scient. i Materialvitenskap, UiO

Kompetanse og fagområder

Forsknings- og utviklingsarbeid kombinert med nyskapende problemløsing i tett samarbeid med industribedrifter (NorSun, Yara, Hydro Aluminium, m.fl.) og akademia (UiO).

Mikroskopiteknikker:
- Lysmikroskopi
- Hvittlysinterferometri (WLI)
- Flytidssekundærionemassespektrometri (tof-SIMS)
- Elektronkraftmikroskopi (AFM)
- Transmisjonselektronmikroskopi (TEM)

Programmering:
- C
- Python
- Visual Basic for Applications (VBA) brukt i Excel-makroer
- ImageJ makroprogrammering
- Avansert billedbehandling og -kvantifisering

Programvare

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo