Til hovedinnhold

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad
Telefon: 982 45 132
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1807637

Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra ...

Forfattere Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner Kjersti Nesje Dorothy Sutherland Olsen Per Olaf Aamodt
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1689935

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene viser at kommunene lager ...

Forfattere Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Kjersti Nesje Per O Aamodt Dorothy Sutherland Olsen Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1613923

SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn og til de fire utviklingsprosjektene som inngår i følgeevalueringen (Aust...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1431144

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikk...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1331725

Setting and objective The growing elderly population and the rising number of people with chronic diseases indicate an increasing need for rehabilitation. Norwegian municipalities are required by law to offer rehabilitation. The aim of this study was to investigate how rehabilitation work is perceiv...

Forfattere Sissel Steihaug Jan Wilhelm Lippestad Anne Werner
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel