Til hovedinnhold

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad
Telefon: 982 45 132
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1807637/

Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra...

Forfattere Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner Kjersti Nesje Dorothy Sutherland Olsen Per Olaf Aamodt
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1689935/

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene viser at kommunene lager...

Forfattere Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Kjersti Nesje Per O Aamodt Dorothy Sutherland Olsen Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1613923/

SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn og til de fire utviklingsprosjektene som inngår i følgeevalueringen (Aust...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1457389/

I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder status for gjennomføring og evaluering...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1331725/

Setting and objective The growing elderly population and the rising number of people with chronic diseases indicate an increasing need for rehabilitation. Norwegian municipalities are required by law to offer rehabilitation. The aim of this study was to investigate how rehabilitation work is...

Forfattere Sissel Steihaug Jan Wilhelm Lippestad Anne Werner
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel