Til hovedinnhold

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Seniorforsker

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Seniorforsker

Ranveig Kviseth Tinmannsvik
Telefon: 920 64 866
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om fa...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1599668

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work per...

Forfattere Wasilkiewicz Kinga Kilskar Stine Skaufel Øren Anita Tinmannsvik Ranveig Kviseth Kilanowska Iwona
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1564722

Many aspects of safety work, i.e. the things people do to prevent accidents, tend to remain invisible or tacit, sometimes even to the actors themselves. This invisibility poses methodological challenges for researchers and practitioners who try to learn from successful (i.e. safe) operations. We com...

Forfattere Rosness Ragnar Tinmannsvik Ranveig Kviseth Haavik Torgeir Kolstø
År 2018
Type Del av bok/rapport